ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ


Gelişim tarama testinde 0-6 yaş (0-72 ay) arasındaki çocuk için dil gelişimlerinin, bilişsel gelişim düzeyinin, ince ve kaba motor becerisi ve sosyal beceresinin değerlendirilmesi için anne-babadan ya da çocuğa bakım veren kişiden toplanan veriler ile çocuğa çeşitli sorular yönlendirilir. Toplanan tüm veriler, psikoloğun gözlemleri ile birlikte bütünsel olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda çocuğun, söz konusu becerilerdeki durumu, takvim yaşına göre ileride olduğu ya da geride kaldığını ayrıntılı olarak uzman tarafından tespit edilir. Bebeklik ve gelişim süresince yaşanan beceri gecikmeleri için erken tanı koyulması ve böylelikle önlemlerin alınarak olası zorlukların önüne geçilmesi mümkündür.