MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ


Minnesota testi 566 madden oluşur. Testin amacı; bireylerin toplumsal ve kişisel uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlar. 16 yaş ve üzerindeki bireylerde uygulanması uygundur. Üzerinde çok fazla araştırma yapılan, dünya genelinde ve en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan test, kişilik envanteri olup aynı zamanda patolojik durumları belirler. 3 geçerlilik ve 10 klinik ölçekten oluşan bu envanter, hipokondriazis, depresyon, histeri, psikopatik sapma, kadınlık-erkeklik, paranoya, psikasteni, şizofreni, hipomani ve sosyal içe dönüklük klinik alt skalaları vardır.

Bu envanter yöntemi ile tanı konulması mümkün iken, hastalığın şiddetinin değerlendirilmesi, tedavi sonucunda hastalığın seyrindeki değişimin belirlenmesi ve araştırmalarda kullanılması amacıyla geliştirilen objektif bir araçtır.