ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TEST BATARYASI


Çocuklarınızda özgül öğrenme güçlüğü olup olmadığına karar vermemize yardımcı bir testtir. İlkokul 1 Sınıf ve 5 Sınıf arasında gerçekleştirilmesi uygundur. Çizimlerinde, ince motor becerilerinde, yazılı anlatım becerisinde, okuma hızında, okuma hataları ve okuduğunu anlamada- anlatabilme becerisinde, sıralama becerilerinde, zaman ve yer kavramlarında, sağ-sol tayininde, yöneliminde, el-göz dominansının belirlenmesinde etkilidir. Çocuğunuz için WISC-R Zeka Testi beraberinde bu ölçümlerin de yapılarak ve ailesinden de becerileri yönünde bilgi toplanarak bütüncül bir değerlendirme yapılır. Bu bütüncül yaklaşım sonrasında çocuğunuzun, yaşamış olduğu bir öğrenme güçlüğü olup olmadığı belirlenir. Çocuklarda yaşanılan okuma güçlüğü olan disleksi, yazılı anlatım güçlüğü olan disgrafi ya da aritmetik güçlük olan diskalkuli tespit edilmesi önem arz etmektedir. Tespit edilmesi durumunda özel yöntemler ile çocuklarınızın geleceğini olumlu şekillendirebilirsiniz.