WISC –IV ZEKA TESTİ


Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV” (WISC-4)

Wisc- IV Zeka Testi, farklı kategoriler belirlenerek çocukların ya da gençlerin zeka becerileri ile birlikte sosyal becerilerini de ölçen bir testtir. 60 ila 90 dakika gibi bir zaman zarfında gerçekleşen test, 2 ana bölümden oluşur. Sözel zeka ve performans zeka ölçümünün yapıldığı Wisc- IV Zeka Testi için her iki bölüm için 6 aşamalı test bulunmaktadır. Yaş aralığı için 6 ile 16 yaş uygun görülür. Bilişsel yeteneklerin ölçümünün hedeflendiği bu test, bir zeka testine artı olarak uzmanın, çocuğu bir çok yönden yorumlayabilmesini sağlar. Vermiş olduğu ip uçları, olası psikolojik sorunları tespit etmede etkilidir. Algısal akıl yürütme ve organizasyon, sözel bilgi ve ifade, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, sosyal bilgi, konsantrasyon, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri, zihinsel işleme hızını ölçümler.